18.01.2019 Ostatnia aktualizacja 12:59, 17.01.2019

OSP Skarżysko podsumowała swoją działalność w 2017 roku

Autor:
MB, Foto: Mariusz Busiek
Opublikowano: 14 Lut 2018
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności

W siedzibie Ochot­ni­czej Straży Pożar­nej przy ulicy War­szaw­skiej w Skar­ży­sku-Kamien­nej zor­ga­ni­zo­wano w środę kon­fe­ren­cję podsu­mo­wu­jącą dzia­łal­ność OSP Skar­ży­sko w roku 2017.

W ubiegłym roku stra­żacy z OSP Skar­ży­sko-Kamien­na brali udział w 78 akcjach. Do naj­waż­niej­szych zali­czyć należy pożar domu jed­no­ro­dzin­nego, który miał miej­sce 14 grud­nia 2017 roku przy ulicy Dobrej w Skar­ży­sku. W poża­rze poszko­do­wane zostały trzy osoby.

Prezes OSP Skar­ży­sko-Kamienna Andrzej Mar­kie­wicz pod­kre­ślał, że szyb­kie dotar­cie na miej­sce pożaru było moż­li­wie, dzięki pozy­ska­niu nowego samo­chodu, któ­rego zakup w czę­ści został sfi­nan­so­wany ze środ­ków Gminy Skar­ży­sko-Kamienna. Samo­chód kosz­to­wał 757 tysięcy zło­tych z czego mia­sto doło­żyło do tego zakupu 200 tysięcy zło­tych. Pozo­stałą część pozyskano ze środ­ków unij­nych.

Pod­czas kon­fe­ren­cji prezes podzię­ko­wał wła­dzom mia­sta za czę­ściowe sfi­nan­so­wa­nie zakupu samo­chodu, który służy nie tylko miesz­kań­com osie­dla Ksią­żęce, ale rów­nież mia­stu, powia­towi i woje­wódz­twa.

Obecny na kon­fe­re­ncji pre­zy­dent mia­sta zachę­cał mło­dych miesz­kań­ców Skar­ży­ska do włą­cze­nia się w dzia­łal­ność OSP. – Jest to chwa­lebna dzia­łal­ność, która przy­czy­nia się do poprawy bez­pie­czeń­stwa w naszym mie­ście, a z dru­giej strony praca spo­łeczna, która daje rów­nież wiele satys­fak­cji – mówił pre­zy­dent.

Kan­dy­dat na stra­żaka-ochot­nika musi być peł­no­letni oraz przejść bada­nia lekar­skie i psy­cho­lo­giczne. Po speł­nie­niu tych warun­ków kan­dy­dat kie­ro­wany jest na spe­cja­li­styczne szko­le­nie, a po jego zakoń­cze­niu może już uczest­ni­czyć w akcjach ratow­ni­czych.

Cały czas szu­kamy chęt­nych, bo już w tej chwili jest pro­blem nie tylko w naszej jed­no­stce, ale rów­nież w innych, gdzie bra­kuje ludzi, któ­rzy chcie­liby nieść pomoc innym – pod­kre­ślał prezes OSP.

 
Komentarze

0bardzo stary strażak2018-02-19 12:16#8
klika i koniec wiem co mówię bombardinio niech Andrzeja nie chwali bo niema za co wierzcie on tylko robi pod siebie i już niedługo te machloje mu się udowodni i nikt tu nie jest zazdrośnikiem i malkontentem tylko wspłuczuje tym strażakom co zostali na tonącym okręcie
Cytuj
+1oo2018-02-19 11:00#7
Cytuję bombardinio:
Panie Andrzeju robicie mnóstwo dobrej roboty. Proszę nie słuchać zazdrośników i malkontentów, którzy nie potrafią spełnić swoich ambicji a za to w narzekaniu i przekazywaniu swojego nieudacznictwa są dosoknali.

Warunki na zgrupowaniach miałyśmy bardzo dobre! Wszystko to zasługa naszego prezesa i nie jest prawdą, że nad łóżkami dach przeciekał! Szczególnie, że prawie nie padało! Prezes dba o nas jak ojciec najlepszy!
Cytuj
-3bombardinio2018-02-19 08:13#6
Panie Andrzeju robicie mnóstwo dobrej roboty. Proszę nie słuchać zazdrośników i malkontentów, którzy nie potrafią spełnić swoich ambicji a za to w narzekaniu i przekazywaniu swojego nieudacznictwa są dosoknali.
Cytuj
+2Strażak III2018-02-17 12:45#5
Zuch jak twierdzisz że to jest klika to udowodni a nie chowaj się za zuchem.A co chodzi o strażaka II to jeśli jesteś członkiem OSP kilka lat to dlaczego nie uczestniczysz w pracach na społecznych na rzecz jednostki , ty dbasz tylko o medale MY jako członkowie OSP nazywamy takich pasożytami.Szkoda słów.
Cytuj
+1Mirek Z2018-02-17 11:17#4
ZUCH...brawo Ty...szczera prawda,a Ten prezesik z ,,wara,, winien dawno juz stracic stanowisko...utworzyl klike kolesi...ciekawe ile zarobil za wynajem remizy....Do kazdej wladzy miasta sie lepi jak rzep do....by kadzic im i zyskiwac dla siebie
Cytuj
+2zuch2018-02-16 15:05#3
OSP SKARŻYSKO-KAMIENNA TO WIELKA KLIKA .ODRADZAM.......
Cytuj
+2strażak II2018-02-16 14:46#2
no tak ważny na pewno ale nie polecam OSP Książęce ale nie polecam zapisów do tej jednostki wszystkie inne wkoło ale nie ta kumoterstwo aż w oczy pali sam działam w tej straży wiele lat i mam już dość komendant porażka
Cytuj
+6strazak2018-02-15 07:41#1
BRAVO! W końcu po tylu latach jazdy muzealnym starem. To bardzo ważny samochód nie tylko dla OSP ale przede wszystkim dla całego miasta gdyż często PSP korzysta własnie z tej jednostki.
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Nagrodzeni za wzorową służbę

Opublikowano: 17.01.2019 12:29

Komentarzy: 1

Kłopot z kolejnym kolejowym przetargiem? Tym …

Opublikowano: 17.01.2019 10:03

Komentarzy: 6

Wyślą Światełko do Nieba

Opublikowano: 17.01.2019 09:23

Komentarzy: 0

„Bezpieczny przejazd – Zatrzymaj się i żyj”

Opublikowano: 16.01.2019 18:58

Komentarzy: 0

Miasto zmodernizuje oświetlenie uliczne dzięk…

Opublikowano: 16.01.2019 14:13

Komentarzy: 7

Podzielił los koleżanki - ciąg dalszy sprawy …

Opublikowano: 16.01.2019 13:33

Komentarzy: 0

Oliwia Fornal wicemistrzynią Polski Karate Sh…

Opublikowano: 15.01.2019 19:27

Komentarzy: 0

Czwarta kolejka Amatorskiej Ligi Koszykówki

Opublikowano: 15.01.2019 17:02

Komentarzy: 0

Wesprzyj zbiórkę na ponowne uruchomienie Wypo…

Opublikowano: 15.01.2019 13:34

Komentarzy: 0

Młodzież z ZSP nr 1 po raz szósty na "bi…

Opublikowano: 14.01.2019 23:49

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

Opinie w GoWork.pl

Ostatnio na forum