24.04.2018 Ostatnia aktualizacja 19:31, 23.04.2018

Do 30.09 Konkurs historyczny „Osada Kamienna u progu niepodległości”

Autor:
PK
Opublikowano: 10 Kwi 2018
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Zaproszenia

Drodzy uczniowie! Uczestnicy!

Często słyszy się opinię, że przeżywamy kryzys patriotyzmu, nie doceniamy znaczenia oraz przeszłości Wielkiej i Małej Ojczyzny, i niewiele mamy do powiedzenia na temat jej historii, zabytków czy wybitnych osobowości, które ją tworzyły.Wierzymy, że z właściwą Wam odwagą i bezkompromisowością podejmiecie propozycję udziału w konkursie, z przekonaniem o wartościach, jakie niesie ze sobą pojęcie Wielkiej i Małej Ojczyzny.

Nauczyciele!

Zapraszamy Was do współpracy i oczekujemy, że zachęcicie i pomożecie przygotować się do niego wszystkim chętnym uczniom. Okazją do tego jest 100. lecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

_______________

Regulamin

Konkurs organizowany jest w kategoriach:
- praca pisemna.

Cele:
- rozwijanie zainteresowania przeszłością i różnorodnością dorobku cywilizacyjno-społecznego Skarżyska-Kamiennej,
- popularyzowanie tematyki historycznej dotyczącej Wielkiej i Małej Ojczyzny,
- pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu,
- uświadamianie młodzieży, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesne Skarżysko i jego problemy,
- wprowadzenie uczniów w świat uniwersalnych wartości społeczno-cywilizacyjnych,
- zbieranie, selekcjonowanie i upowszechnianie materiałów źródłowych,
- podniesienie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii.

Uczestnik konkursu powinien:
- wykazać się znajomością faktów i procesów historycznych dotyczących przeszłości terenów wchodzących obecnie w skład miasta Skarżyska-Kamiennej u progu niepodległości (1917/1918),
- ujmować treści historyczne w związkach przyczynowo-skutkowych,
- oceniać fakty i wydarzenia historyczne,
- posługiwać się pojęciami z zakresu chronologii, kultury materialnej i historii politycznej oraz społecznej charakterystycznymi dla dziejów Skarżyska-Kamiennej,
- umieć odczytywać i analizować różne źródła historyczne.

Forma prac konkursowych:
Konkurs na pracę pisemną (referat, esej, opowiadanie) skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, placówek edukacyjno-wychowawczych z terenu miasta Skarżysko-Kamienna. Praca pisemna powinna wykorzystywać przede wszystkim literaturę przedmiotu i mieć oparcie faktograficzne w dziejach osady Kamiennej lub okolicznych miejscowości w latach 1917/1918, które obecnie zlokalizowane są w obrębie granic miasta Skarżysko-Kamienna. Pracę należy składać w formie wydruku komputerowego w formacie Times New Roman, czcionka 12, interlinia 1.5, o objętości maks. 4 stron A4 tekstu zasadniczego, dodatkowe strony powinny zawierać, tytułowa: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły/placówki, tytuł, kontakt telefoniczny lub mailowy, ewentualnie imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna; ostatnia: wykaz źródeł i literatury wykorzystanych w pracy. Prace należy dostarczyć (lub przesłać pocztą z odpowiednim dopiskiem na kopercie) do sekretariatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 82, do 30 września 2018 roku. Uwaga: każda praca powinna być zakodowana (odpowiedni dopisek musi znaleźć się na kopercie), co pozwoli na w pełni obiektywną i transparentną pracę jury konkursu.

Kategorie, w których będą oceniane prace:
- szkoły podstawowe klasy 7-8, gimnazja klasa 3;
- szkoły ponadgimnazjalne;
- placówki edukacyjno-wychowawcze.

Kryteria oceny:
- zgodność z tematem,
- wartości merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze,
- innowacyjność w ujęciu tematu,
- samodzielność prezentowanych wniosków.

Terminarz:
Wszystkie prace, których autorzy chcą brać udział w postępowaniu konkursowym, muszą wpłynąć do organizatora nie później niż do 30 września 2018 roku.  Do końca października 2018 organizatorzy ogłoszą wyniki konkursu we wszystkich kategoriach i opublikują je na stronach internetowych skarżyskich portali informacyjnych.

Nagrody:
Dla zwycięzców w każdej z kategorii przewidziano nagrody rzeczowe: za 1 miejsce nagroda rzeczowa wartości nie mniejszej niż 100 zł, pozostali laureaci (miejsca 2 - 70 zł, miejsce 3 - 50 zł), wszyscy uczestnicy otrzymają potwierdzenie w postaci dyplomu; podobnie ich opiekunowie/nauczyciele.

Skład jury:
Prace będzie oceniać komisja składająca się z przedstawicieli organizatorów i 2 osoby spoza organizatorów - przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych lub muzealnych.

Informacje dodatkowe:
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów w zakresie wynikającym z potrzeb prowadzenia postępowania konkursowego i upowszechniania jego wyników (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami).

Uwaga: Każda praca musi zostać złożona z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonej na konkurs pracy wraz ze zgodą na jej wykorzystanie w celach promujących konkurs i jego wyniki.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nagrodzenia większej liczby uczestników w ramach posiadanych środków oraz do ewentualnego zwiększenia wartości nagród rzeczowych.


Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Koncert Laureatów XXXVI Konkursu Młodych Pian…

Opublikowano: 23.04.2018 19:25

Komentarzy: 0

Szczęśliwy finał poszukiwań 82 – latka

Opublikowano: 23.04.2018 17:57

Komentarzy: 0

Przedsiębiorco, czy Twój biznes jest gotowy n…

Opublikowano: 23.04.2018 17:52

Komentarzy: 0

Jechał ponad 130 km/h w obszarze zabudowanym

Opublikowano: 23.04.2018 17:52

Komentarzy: 0

Nietrzeźwy pirat drogowy zatrzymany po pościg…

Opublikowano: 23.04.2018 17:49

Komentarzy: 0

Dziewczęta z I LO mistrzyniami Skarżyska w Pi…

Opublikowano: 23.04.2018 17:29

Komentarzy: 0

Po konferencji naukowej „Choroba Alzheimera -…

Opublikowano: 23.04.2018 13:54

Komentarzy: 0

Janusz Korwin-Mikke spotkał się z mieszkańcam…

Opublikowano: 23.04.2018 13:13

Komentarzy: 4

Spotkanie z ratownikiem na temat zasad udziel…

Opublikowano: 23.04.2018 12:37

Komentarzy: 1

Areszt dla rozbójnika

Opublikowano: 23.04.2018 12:19

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

Glutamina Odżywki

Ostatnio na forum